HKK Xiao Shu And Da Shu | WE LOVE FOOD, IT’S ALL WE EAT

HKK Xiao Shu And Da Shu | WE LOVE FOOD, IT'S ALL WE EAT

Chargrilled octopus

HKK Xiao Shu And Da Shu | WE LOVE FOOD, IT’S ALL WE EAT